USZCZEKI Z EPDM
DLA TWOJEGO BIZNESU

Norasota

Norasota a.s. jest stabilną firma zajmująca się produkcją różnego rodzaju uszczelek dla przemysłu, budownictwa i innych branż.
Jest to jedyna firma w Europie, która posiada najbardziej zaawansowaną linię wulkanizacyjną do produkcji uszczelek z EPDM.

Výroba těsnění pro průmysl Produkcja uszczelek
dla przemysłu
Výroba těsnění pro stavebnictví Produkcja uszczelek
dla budownictwa
Výroba těsnění pro další odvětví Produkcja uszczelek
dla innych branż
Nejmodernější vulkanizační linka pro výrobu těsnění z EPDM Najbardziej zaawansowana linia wulkanizacyjna do produkcji uszczelek z EPDM

PREZENTACJA WIDEO

Norasota a.s. to nowo powstała firma zajmująca się produkcją różnego rodzaju uszczelek dla przemysłu, budownictwa i innych branż. Jest to jedyna firma w Europie, która posiada najbardziej zaawansowaną linię wulkanizacyjną do produkcji uszczelek z EPDM.

PROJEKT UZUPEŁNIENIE LINII WULKANIZUJĄCEJ O NOWE URZĄDZENIA DO NAWIJANIA USZCZELEK WŁĄCZNIE Z URZĄDZENIEM ZAPEWNIAJĄCYM PRZECINANIE WYMAGANEGO KSZTAŁTU I KĄTA ZAKOŃCZENIA USZCZELKI

Project: Rozwój technologiczny Norasoty

Numer projektu: CZ.01.2.06 / 0.0 / 0.0 / 15_038 / 0006924

Maksymalne wsparcie z OPPIK: 1 179 900,00 CZK

Projekt oparty jest na nowo zainstalowanej i uruchomionej linii wulkanizacjyjnej do produkcji uszczelek z EPDM. Projekt ma na celu uzupełnienie linii o dalsze specjalistyczne maszyny potrzebne do przetwarzania i obróbki finalnej wyrobów linii wulkanizacjyjnej. Celem projektu jest zmiana procesu produkcyjnego. Dla produkcji musi być nowa linia wulkanizacyjna uzupełniona o nowe urządzenia do nawijania włącznie z maszyną zapewniającą cięcie wymaganego kształtu i kąta zakończenia uszczelki.Ten projekt pozwoli na osiągnięcie pełnego procesu produkcyjnego z wykorzystaniem własnej technologii. Projekt zwiększy stabilność jakości produkcji, przyśpieszy i usprawni obecny proces produkcji uszczelek.

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY NORASOTA

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Zmiana procesu produkcyjnego - uzupełnienie linii wulkanizacyjnej o nowe urządzenie do nawijania, w tym maszyną do cięcia wymaganego kształtu i kąta zakończeń uszczelek.

Norasota

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

W trakcie wdrażania liniI wulkanizacyjnej całość zrealizowano wg normy EIA w Ministerstwie Środowiska Naturalnego. Cały proces, począwszy od przygotowania produkcji, organizacji pracy, samej produkcji i innych działań związanych z marketingiem, dystrybucją i sprzedażą produktów, został przeprowadzony zgodnie z najnowocześniejszymi procedurami.

Moderní procesy výroby Nowoczesne procesy
produkcyjne
Snížení energetické náročnosti Zmniejszenie
energochłonności

Sam fakt, że linia produkcyjna spełniła warunki określone w ustawie nr 100/2001 Sb., odnośnie oceny oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami, stanowi gwarancję, że nie dochodzi do negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki nowoczesnemu procesowi produkcji i wykorzystaniu nowych technologii, dochodzi do zmniejszenia energochłonności.

UZYSKANE CERTYFIKATY

Nasza firma posiada na dzień dziesieszy następujące certifikáty

pokaż więcej
Member of Anacot Capital Group image image