Norasota

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - výroba těsnění pro průmysl

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - Výroba těsnění pro stavebnictví

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - Výroba těsnění pro další odvětví

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - Nejmodernější vulkanizační linka pro výrobu těsnění z EPDM

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

SEALS FROM EPDM
FOR YOUR PRODUCTION

Norasota

Norasota, is an established, Public limited company dealing with a range of sealing for industry, construction and other building sectors.
It is the only company in Europe, which owns the most modern vulcanization line for production of sealing from EPDM.

Výroba těsnění pro průmysl manufacture of seals
for industry
Výroba těsnění pro stavebnictví manufacture of seals
for building
Výroba těsnění pro další odvětví manufacture of seals
for other branches
Nejmodernější vulkanizační linka pro výrobu těsnění z EPDM the most modern vulcanization line for production of sealing from EDPM

Presentation video

Norasota, Public limited company is a new company, its dealing with production of range of variety sealing for industry, building and other branches. It is the only company in Europe, which owns the most modern vulcanization line for production of sealing from EPDM.

PROJECT COMPLETE VULCANIZATION LINES FOR A NEW ROLLING INSTALLATION INCLUDING A MACHINE FOR SECURE CUTTING OF THE NECESSARY SHAPE AND AN ANGLE OF ENDINGS OF SEALING

Project: Technological development of Norasota

Project number: CZ.01.2.06 / 0.0 / 0.0 / 15_038 / 0006924

Max. Support from OPPIK: CZK 1,179,900.00

The project builds on the newly installed and commissioned modern vulcanization line for production of sealing from EPDM. The aim of the project is to complete the line for follow-up specialized machines for the processing and finalization of vulcanization line products. The goal of the project is to change the production process. For production, the new vulcanization line has to be supplemented with a new winding device including a machine for cutting the required shape and the angle of the sealing ends. This project will achieve a complete production process on its own technology. The project will increase production quality stability, accelerate and streamline the current sealing process.

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF NORASOTA

The project is co-funded by the European Union. Changing the production process - replenishing the vulcanization line with a new winding device including a machine for cutting the required shape and the angle of the sealing ends.

Norasota

EFFECTS IN THE ENVIRONMENT

During the implementation, the vulcanization line underwent an EIA process at the Ministry of the Environment. The whole process, starting with the preparation of production, organization of work, production itself and other activities related to the marketing, distribution and sale of products will be carried out according to the most modern procedures.

Moderní procesy výroby Modern manufacturing
processes
Snížení energetické náročnosti Reduction in
energy intensity

The very fact that the production line has fulfilled the conditions imposed by Act No. 100/2001 Coll., On Environmental Impact Assessment, as amended, is a guarantee that there will be no negative impact on the environment. Thanks to the modern production process and the use of new technology, the energy production demands are reduced.

CERTIFICATES OBTAINED

Our company currently has these certificates.

show more
Member of Anacot Capital Group image image