Norasota

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - výroba těsnění pro průmysl

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - Výroba těsnění pro stavebnictví

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - Výroba těsnění pro další odvětví

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Norasota - Nejmodernější vulkanizační linka pro výrobu těsnění z EPDM

Společnost Norasota a.s. je nově vzniklá společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví. Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Těsnění z EPDM
Pro vaši výrobu

Norasota

Norasota a.s. je zavedená společnost, která se zabývá výrobou různých druhů těsnění pro průmysl, stavebnictví a další odvětví.
Je jedinou společností v Evropě, která vlastní nejmodernější vulkanizační linku pro výrobu těsnění z EPDM.

Výroba těsnění pro průmysl Výroba těsnění
pro průmysl
Výroba těsnění pro stavebnictví Výroba těsnění
pro stavebnictví
Výroba těsnění pro další odvětví Výroba těsnění
pro další odvětví
Nejmodernější vulkanizační linka pro výrobu těsnění z EPDM Nejmodernější vulkanizační linka
pro výrobu těsnění z EPDM

Prezentační video

Projekt doplnění vulkanizační linky o nové navíjecí zařízení včetně stroje zajišťujícího řezání potřebného tvaru a úhlu konců těsnění

Projekt: Technologický rozvoj Norasota

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006924

Max. výše podpory z OPPIL: 1 179 900,00 Kč

Projekt navazuje na nově instalovanou a zprovozněnou moderní vulkanizační linku na výrobu těsnění z EPDM, cílem projektu je doplnění linky o navazující specializované stroje k zpracování a finalizaci produktů vulkanizační linky. Cílem projektu je změna výrobního postupu. Pro výrobu musí být nová vulkanizační linka doplněna o nové navíjecí zařízení včetně stroje zajišťujícího řezání potřebného tvaru a úhlu konců těsnění. Tímto projektem bude dosaženo kompletního procesu výroby na vlastní technologii. Projekt zajistí zvýšení stability jakosti výroby, zrychlí a zefektivní současný proces výroby těsnění.

Technologický rozvoj Norasota

Vliv na životní prostředí

Při zavádění prošla vulkanizační linka procesem EIA u Ministerstva životního prostředí. Celý proces počínaje přípravou výroby, organizací práce, samotnou výrobou a dalšími činnosti spojenými s marketingem, distribucí a prodejem výrobků bude realizován dle nejmodernějších postupů.

Moderní procesy výroby Moderní procesy
výroby
Snížení energetické náročnosti Snížení energetické
náročnosti

Již samotná skutečnost, že výrobní linka splnila podmínky uložené zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je garantem, že nedojde k negativním dopadům na životní prostředí. Díky modernímu procesu výroby a využitím nové technologie dochází zároveň ke snížení energetické náročnosti výroby.

Získané certifikáty

Naše společnost v současné době disponuje těmito certifikáty.

70P_EN

70P_EN

70P_CZ

70P_CZ

80P_CZ

80P_CZ

70 NBR_CZ

70 NBR_CZ

Zobrazit více